Zajímavosti obce

12.10.2018

V obci jsou dva chráněné stromy. Na Kuklíku u č. 10 lípa malolistá s výškou 22 m a v části Chobotský dvůr lípa velkolistá s výškou 25 m a obvodem kmene 820 cm.

Na Kuklíku trávili volné chvíle akademický malíř František Emler herec Oldřich Nový.

Na Kuklíku se v roce 1766 narodil Jakub Nepomucen Jun. Měřil 235 cm a jeho žena údajně jen o 10 cm menší. Stejně velké byly i jejich dvě dcery. Jun se dožil 97 let.

V květnu 1936 byl založen místními občany sbor dobrovolných hasičů, který je do dnešní doby významnou organizací obce zajišťující požární ochranu a aktivně se zapojuje do kulturní činnosti obce (více informací o SDH Kuklík naleznete zde).

Od roku 1920 do roku 1978 byla zřízena na Kuklíku škola (později přebudována na penzion Kukla).

V obci stojí 2 kříže: polní kříž postavený v r. 1886 nad Bořinou u staré cesty na Odranec (úpraven v roce 1925) a kamenný kříž postavený na památku padlých v 1. světové válce (1914-1918) u silnice, naproti domu číslo popisné 1. Kříž zhotovil p. Bohuslav Pikhart, sochař z Poličky.

V roce 1945 byly na území obce postaveny 2 rumunské kříže, bohužel nebyly dochovány.

Na Borovičkově skále u hlavní silnice směrem na Sněžné stojí litinový kříž z roku 1826. Při stavění silnice roku 1927 došlo k smrtelné nehodě, kdy při sušení patron dynamitu na kamnech v dome č. 13 střelmistrem Rudolfem Volfem nastal výbuch, při kterém dům vyletěl do povětří a majitelka domu Emilie Štursová byla těžce raněna. Střelmistr Volfr byl na místě mrtev.